مدت زمان تمیر دستگاه چقدر است ؟

متخصصین کادر فنی نمایندگی اپل در کرج ، زمان عیب یابی هر دستگاه را با توجه به مورد تعمیراتی و نوع دستگاه متفاوت است. مراحل عیب یابی و تشخیص بین یک تا ده می باشد.